Friday, March 25, 2016

The Lament of the Three Marys - Caoineadh na dTrí Mhuire

A Pheadair, a Aspail, an bhfaca tú mo ghrá geal? (Óchón, is óchón ó)
Chonaic mé ar ball é á chéasadh gan ordan (Óchón, is óchón ó)
- Oh Peter, apostle, did you see my loved one? (Alas, alas, and alas!)
- I saw him while ago, being attacked by the enemy (Alas, alas, and alas!)
 
Cé hé an fear breá sin ar Chrann na Páise?
An é nach n-aithníonn tú do mhac, a mhaithrín?
- Who is that fine man on the Tree of Passion?
- Don't you recognize your own son, Mother?

An é sin an maicín a thuileadh in ucht Mháire?
An é sin an maicín a rugadh insan stábla?
- Is that the little son I carried for three trimesters?
- Is that the little son who was born in the stable?

An é sin an maicín a d'iompair mé trí ráithe?
A mhicín mhuirneach, tá do bhéal is do shróinín gearrtha
- Or is that the little son who was reared at Mary's breast?
- O little darling son, your mouth and your nose are cut

Cuireadh tairní maola trína chosa is trína lámha
Cuireadh an tsleá trína bhrollach álainn
- And blunt nails were driven through his feet and hands
- And a spear was driven through his beautiful chest


No comments:

Post a Comment